Reisestipend

NJ gir støtte til å delta på journalistlagenes årsmøter som arrangeres i forbindelse med Svarte Natta.