Svarte Natta-prisen 2015

Har du eller noen i din redaksjon utøvd særdeles god journalistikk som er verd å fremheve? Svarte Natta-prisen deles ut i forbindelse med Svarta Natta-konferansen i Tromsø.

Også i år blir det delt ut to priser på Svarte Natta, Svarte Natta-prisen og Svarte Nattas fotopris.

Bidragene skal være publisert mellom 16. september 2013 og 1. oktober 2015.

Siste frist for innlevering er 9. oktober. For sent innleverte bidrag blir refusert.

Nytt av året er at alle bidrag skal leveres i en egen Dropbox-konto.

Innloggingsinformasjon:
Brukernavn: svartenatta2015@gmail.com
Passord: Svart15

Statutter for Svarte Natta-prisen
1. Svarte Natta deler ut Svarte Natta-prisen annet hvert år.
2. Formålet med prisen er å stimulere til bedre journalistikk og journalistisk faglig utvikling i Nord-Norge.
3. Svarte Natta-prisen deles ut til et arbeidsstykke som utmerker seg ved sitt fremragende journalistiske innhold, eller til en person som har utmerket seg spesielt med sitt journalistiske arbeid over tid.
4. Alle medlemmer i de fire nordnorske lokallagene (HSJ, HJ, TJ og FJ) og i Nordnorsk Redaktørforening kan delta i konkurransen. Det samme gjelder frilansere som har levert bidrag til medier i Nord-Norge. Bidragene skal i sin helhet være publisert i et nordnorsk nyhetsmedium som drives etter Redaktørplakaten i konkurranseperioden.
Saken(e) skal være publisert i tidsrommet 16. september 2013 til og med 1. oktober 2015.
5. Deltakelse kan skje på to måter:
a) Ved innsendte bidrag. Kandidater til Svarte Natta-prisen kan komme fra alle journalistiske sjangre, benytte alle typer journalistiske virkemidler, og være publisert i alle typer medier (avis, radio, TV, internett). Både enkeltartikler/reportasjer og serier kan sendes inn til vurdering. Innsendte bidrag kan være utført av en eller flere personer.
b) Gjennom at enkeltpersoner får vurdert sitt journalistiske arbeid over tid.
6. Bidrag fra:
a) Papiraviser: Bidrag leveres i dropbox som en lesbar PDF. Hvis det er flere artikler i en serie må de merkes sånn at juryen lett kan finne ut hvilken rekkefølge artiklene er publisert i. PDF merkes sånn: Artikkeltema for eksempel skolesaken. Nr 1, nr 2 osv. Alle skal sende med en arbeidsrapport. Denne må også merkes på samme måte.
b) Video/film: Leverer også sine bidrag i dropbox. Filene må merkes med navn på filmen og navn på bidragsyter. Alle skal sende med en arbeidsrapport. Den merkes på samme måte som filmen.
c) Nettavisene: Her må man samle alle linkene til saken/artikkelserien som skal vurderes i et word-dokument slik at juryen får sett artikkel/artikler, bilder, bildeserier og videoer i sakene. Det skal leveres en arbeidsrapport som legges i samme word-dokument som linkene. Lever et dokument per sak/artikkelserie. Dokumentene leveres i dropbox og merkes med navn på saken.
7. Til alle innsendte bidrag skal det følge med en arbeidsbeskrivelse (se også pkt 6 a,b og c). Dersom noen foreslår en person som har utmerket seg over tid, skal det begrunnes skriftlig.
8. Svarte Natta-styret oppnevner en jury på tre personer. Juryen er ansvarlig for å vurdere alt innsendt materiale. Minst et medlem i hver jury skal ikke ha journalistikk som sitt daglige virke. Juryen står fritt til å innhente opplysninger om foreslåtte kandidater.
9. Svarte Natta-prisen er på 25.000 kroner. Juryen kan dele ut inntil to diplomer i tillegg til hovedprisen.
10. Deltakere kan sende inn bidrag sjøl eller bli nominert av andre.
11. For hvert år kunngjør Svarte Natta-styret i god tid hva som er fristen for å sende inn bidrag. Bidrag skal være publisert i løpet av konkurranseårene. Prisen deles ut på Svarte Natta-konferansen.