Svarte Nattas fotopris

Svarte Natta-fotopris
Svarte Nattas fotopris er på 10.000 kroner, og kan gå til både stillbilder, en fotoserie eller god videojournalistikk.

Bidragene skal være publisert mellom 16. september 2013 og 1. oktober 2015.

Siste frist for innlevering er 9. oktober. For sent innleverte bidrag blir refusert.

Nytt av året er at alle bidrag skal leveres i en egen Dropbox-konto.

Innloggingsinformasjon:
Brukernavn: svartenatta2015@gmail.com
Passord: Svart15

FORMÅL
1. Svarte Nattas fotopris deles ut hvert andre år under Svarte Natta.
2. Formålet er å fremme god foto- og videojournalistikk i Nord-Norge.
JURY
3. Juryen består av tre personer. Jurymedlemmene oppnevnes av Svarte Natta-styret. Det skal være personer som har innsikt i fotojournalistikk og god kjennskap til mediene i Nord-Norge.

PREMIERING
4. Prisen består av en pengepremie på 10.000 kroner og diplom. Juryen kan også dele ut hederlig omtale med diplom til to øvrige bidrag.

KRAV
5. Bidrag kan være i form av et stillbilde, en serie med inntil fem stillbilder eller video. Følgende krav må være oppfylt:
a. Bildet/serien skal være tatt/avsluttet i perioden 16. september 2013 til og med 1. oktober 2015. Bidraget må være publisert i et nordnorsk nyhetsmedium som drives etter Redaktørplakaten.
b. Bildet må ha vært publisert eller ha tilknytning til publisert materiale.
c. Materialet må være klarert for publisering.
d. Bildet kan ikke være manipulert ut over normal bildebehandling.
e. Alle bilder/serier skal ha en kort, klargjørende tekst med navn, sted, situasjon o.l.
f. Bidraget skal ha motivtilknytning til Nord-Norge.
For video gjelder i tillegg:
Bidrag skal være en journalistisk reportasje eller utdrag fra en journalistisk reportasje. Det kan også være en scene fra en dokumentarfilm. Velg ut en sammenhengende sekvens eller redigert sekvens på maks tre minutter som du selv mener representerer godt fotografisk håndverk eller god journalistisk innsikt.
Deltakere kan sende inn bidrag selv eller bli nominert av andre.
6. Bidragene leveres i Dropbox. Filene merkes med navn på prosjektet og navn på fotograf, og nummereres slik at juryen lett ser hvis bildene tilhører en fotoserie. Lever også pdf med saken hvis bildene er publisert i et trykket medium, og linker til nettsaker hvis bidragene er publisert på nett.

STATUTTENE
6. Disse statuttene gjelder fra 25. august 2011 og kan bare endres av styret i Svarte Natta. Sist endret 16. juni 2015.